ENTRENAMENT EN REGULACIÓ EMOCIONAL BASAT EN MINDFULNESS. ORGANITZAT PER LA PLATAFORMA TDAH. SANT BOI DE LLOBREGAT

DATA INICI: 8 DE MAIG

LLOC: SANT BOI DE LLOBREGAT. HOTEL D´ENTITATS

DIJOUS 19h A 21h.

DURADA: 6 SESSIONS SETMANALS

MÉS INFO:  http://www.plataformatdah.entitatsbadalona.net/

QUÈ ÉS MINDFULNESS

Mindfulness o Atenció Plena és la pràctica de portar l´atenció cap el moment present amb una actitud conscient i oberta que ens permet observar la realitat des d´una nova perspectiva i respondre més adequadament a ella. La pràctica millora els processos d´atenció i promou la serenitat, reduint la resposta impulsiva i el constant flux de pensaments i emocions que afecten l´equilibri físic i emocional.

L´Atenció Plena és una poderosa eina de regulació emocional que genera canvis positius en aquells que la practiquen i promou relacions saludables amb l´entorn.

ENTRENAMENT EN AUTOREGULACIÓ EMOCIONAL BASAT EN MINDFULNESS

Objectius

L’entrenament té com a objectiu introduir els participants en la pràctica de l’Atenció Plena per promoure en ells un canvi d´actitud envers els reptes diaris que plantegen els fills, la parella i l´entorn social i laboral. Aprendre a respondre a aquests i altres reptes de la vida millora la salut física i emocional de les persones i promou relacions saludables i constructives amb l´entorn.

L´enfoc del taller és pràctic i es planteja com un programa d´entrenament molt estructurat en el qual es realitza el treball psicoeducatiu grupal en cada sessió i s´entrega el material necessari pel treball pràctic individual diari a casa.

L´entrenament proporciona les pautes i eines necessàries als assistents pel desenvolupament de la pràctica diària i autònoma de l’ Atenció Plena un cop finalitzat.

Funcionament

El programa d´entrenament està estructurat en 6 setmanes amb una sessió setmanal de 2:00h i conté tot el material de treball (quadern de treball i gravacions).

Continguts

L’entrenament en Mindfulness es basa en la pràctica de diversos exercicis de meditació formal i informal que permeten connectar amb el moment present amb acceptació, sense establir judicis de valor.

La pràctica de les meditacions a les sessions s’estén durant la setmana de manera que s’incorpora progressivament a les activitats diàries generant un nou funcionament mental de connexió amb la realitat.

Amb la pràctica com a fil conductor es treballen els següents continguts teòrics específics que contenen els elements educatius de reflexió:

 • Naturalesa de la ment i “Pilot automàtic”. Connectar amb el moment present

 • Elements de l’atenció: pensaments, emocions, sensacions

 • “Jo interpretatiu” i “Jo experimental”

 • Emocions bàsiques i consciència emocional

 • Comunicació i Escolta Plena

 • Resistència i procés d’ acceptació

 • Mecanismes de projecció a la família

 • L’atenció Plena i la reducció d’estrés

 • Causes i conseqüències del control

 • Resposta creativa versus reacció impulsiva

 • Connexió emocions/cos. Les sensacions com a font d’informació emocional

A cada sessió es proposa la pràctica, reflexió i posada en comú dels continguts proposats, proporcionant les pautes necessàries pel treball setmanal a casa que obrirà la següent sessió.

El treball global que proposa l’entrenament per promoure un canvi en el funcionament mental i d’actitud en aquells que hi participen implica la pràctica continuada de l’Atenció Plena complementada amb l’aportació dels continguts educatius treballats.

ENTRENAMENT EN REGULACIÓ EMOCIONAL BASAT EN MINDFULNESS. ORGANITZAT PER LA PLATAFORMA TDAH. BADALONA

DATA INICI: 9 DE MAIG

DIVENDRES 15:30h A 17:30h.

DURADA: 6 SESSIONS SETMANALS

LLOC: BADALONA. CENTRE CÍVIC CAN CABANYES. BADALONA.

MÉS INFO:  http://www.plataformatdah.entitatsbadalona.net/

DESCRIPCIÓ DEL TALLER:

QUÈ ÉS MINDFULNESS

Mindfulness o Atenció Plena és la pràctica de portar l´atenció cap el moment present amb una actitud conscient i oberta que ens permet observar la realitat des d´una nova perspectiva i respondre més adequadament a ella. La pràctica millora els processos d´atenció i promou la serenitat, reduint la resposta impulsiva i el constant flux de pensaments i emocions que afecten l´equilibri físic i emocional.

L´Atenció Plena és una poderosa eina de regulació emocional que genera canvis positius en aquells que la practiquen i promou relacions saludables amb l´entorn.

ENTRENAMENT EN AUTOREGULACIÓ EMOCIONAL BASAT EN MINDFULNESS

Objectius

L’entrenament té com a objectiu introduir els participants en la pràctica de l’Atenció Plena per promoure en ells un canvi d´actitud envers els reptes diaris que plantegen els fills, la parella i l´entorn social i laboral. Aprendre a respondre a aquests i altres reptes de la vida millora la salut física i emocional de les persones i promou relacions saludables i constructives amb l´entorn.

L´enfoc del taller és pràctic i es planteja com un programa d´entrenament molt estructurat en el qual es realitza el treball psicoeducatiu grupal en cada sessió i s´entrega el material necessari pel treball pràctic individual diari a casa.

L´entrenament proporciona les pautes i eines necessàries als assistents pel desenvolupament de la pràctica diària i autònoma de l’ Atenció Plena un cop finalitzat.

Funcionament

El programa d´entrenament està estructurat en 6 setmanes amb una sessió setmanal de 2:00h i inclou tot el material de treball (quadern de treball i gravacions).

Continguts

L’entrenament en Mindfulness es basa en la pràctica de diversos exercicis de meditació formal i informal que permeten connectar amb el moment present amb acceptació, sense establir judicis de valor.

La pràctica de les meditacions a les sessions s’estén durant la setmana de manera que s’incorpora progressivament a les activitats diàries generant un nou funcionament mental de connexió amb la realitat.

Amb la pràctica com a fil conductor es treballen els següents continguts teòrics específics que contenen els elements educatius de reflexió:

 •  Naturalesa de la ment i “Pilot automàtic”. Connectar amb el moment present
 • Elements de l’atenció: pensaments, emocions, sensacions

 • “Jo interpretatiu” i “Jo experimental”

 • Emocions bàsiques i consciència emocional

 • Comunicació i Escolta Plena

 • Resistència i procés d’ acceptació

 • Mecanismes de projecció a la família

 • L’atenció Plena i la reducció d’estrés

 • Causes i conseqüències del control

 • Resposta creativa versus reacció impulsiva

 • Connexió emocions/cos. Les sensacions com a font d’informació emocional

A cada sessió es proposa la pràctica, reflexió i posada en comú dels continguts proposats, proporcionant les pautes necessàries pel treball setmanal a casa que obrirà la següent sessió.

El treball global que proposa l’entrenament per promoure un canvi en el funcionament mental i d’actitud en aquells que hi participen implica la pràctica continuada de l’Atenció Plena complementada amb l’aportació dels continguts educatius treballats.