FORMACIONS EN MINDFULNESS A “CRÉIXER ESPAI PSICOEDUCATIU” (BADALONA)

FORMACIONS EN MINDFULNESS INDIVIDUALS I EN GRUPS REDUITS.

PER A  MÉS INFORMACIÓ  INFO@CREIXER.NET