TALLER DE MINDFULNESS AL CDIAP (CENTRE DE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRECOÇ). PLA DE L´ESTANY (GIRONA)

TALLER DE D´INICIACIÓ AL MINDFULNESS ORGANITZAT PEL CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L´ESTANY (ÀREA DE BENESTAR SOCIAL)

DATA: 12 DE MARÇ

DURADA: 1 SESSIÓ DE 4 HORES

HORARI: 9:30 A 13:30

http://benestarsocial.plaestany.cat